NOVOSTI

FISKALIZACIJA

FISKALIZACIJA

11. studenoga 2021.   /   Fiskalna oprema

DINAMIKA ZAMJENE STARIH FISKALNIH UREĐAJA SA NOVIM FISKALNIM UREĐAJIMA