Swing

Poslovna rješenja za male i srednje tvrtke

Mozaik d.o.o. je SWING VAR Partner
SWING Partner Program…

Od malog do složenog poslovnog sustava. Rješenja koja će povezati vaše poslovne procese i podržati rast i razvoj vašeg poslovanja.

SWING Računovodstvo i financije

Jednostavnost, lakoća korištenja i intuitivnost, zajedno s ugrađenim alatima i funkcijama koje će omogućiti potpunu kontrolu, upravljanje financijama i donošenje strateških odluka, karakteristike su integriranih modula koji čine ovo rješenje.

Rješenje je namjenjeno profitnim i neprofitnim organizacijama i proračunskim korisnicima, a obuhvaća glavnu knjigu i saldakonte, poreznu evidenciju, dugotrajnu imovinu i financijsku operativu.

 • Financijsko knjigovodstvo
 • Dugotrajna imovina
 • Proračunsko knjigovodstvo
 • Knjige U-RA/I-RA,
 • Financijska operativa,
 • Knjiga primitaka i izdataka

SWING Kadrovi i plaće

Od opsežne evidencije vezane uz posloprimce, evidentiranja ugovora o radu, rješenja o godišnjim odmorima i drugih izvještaja vezanih uz kadrovsku evidenciju, do obračuna plaća i dohodaka od samostalnog rada i putnih naloga. Sve što trebate kako biste se u potpunosti rješili ručnih računanja i pomoćnih evidencija.

Rješenje obuhvaća sve funkcionalnosti i alate kako biste se u potpunosti rješili ručnih računanja i pomoćnih evidencija. Osim preciznog zakonom propisanog izvještavanja, sadrži velik broj izvještaja za interno praćenje vaših kadrova.

 • Kadrovska evidencija
 • Putni nalozi
 • Obračun plaća
 • Obračun dohodaka

SWING Skladište, Nabava i Prodaja

Jednostavna za implementaciju u manje zahtjevnim organizacijama, rješenja karakterizira visok stupanj parametriziranja koji omogućuju prilagodbu zahtjevima različitih djelatnosti trgovine i jednostavnije proizvodnje.

Rješenja podržavaju složenije poslovne sustave sa dislociranim poslovnim jedinicama i većim brojem konkurentnih korisnika na mreži.
Potpuno integrirana omogućuju pregled i kontrolu u realnom vremenu.

 • Robno i materijalno
 • POS
 • Skladišno poslovanje
 • Trgovinsko poslovanje

SWING Procesna proizvodnja

Praćenje procesa proizvodnje jedan je od najzahtjevnijih dijelova svakog poslovnog sustava. Kompleksnost proizvodnih procesa nameće potrebu evidentiranja svih podataka koji će omogućiti praćenje robnog, materijalnog i financijskog segmenta proizvodnje, te analizu samog procesa.

Osnova rješenja je skup funkcionalnosti i opcija koje omogućavaju utvrđivanje cijene koštanja proizvoda, praćenje sljedivosti procesa nabave, proizvodnje i prodaje, nadzor nad procesima u proizvodnji. Na ovakovu osnovu, integrira se rješenje za skladište, nabavu i prodaju.

Rješenje prati aktivnosti od trenutka izdavanja zahtjevnice za proizvodnju, kreiranja, praćenja izvršenja i analize radnih naloga, do zaključenja radnog naloga uz evidentiranje proizvodnog škarta. Omogućava kontinuiranu usporedbu stvarnog utroška repromaterijala u odnosu na prethodno definirani normativ, a u svojoj osnovi osigurava bolju kontrolu troškova, preciznije kalkulacije cijena koštanja pojedinih proizvoda, bolju kontrolu kvalitete, te uštedu vremena i rada na evidentiranju i procesiranju dokumentacije, eliminacijom dvostrukih unosa podataka.

SWING Poslovna inteligencija

SWING G3 Reports omogućava pregled vaših poslovnih procesa i uvid u sve raspoložive podatke koje imate pohranjene u SWING Rješenjima. Namjenjen je menadžerima svih razina, poslovnim i financijskim analitičarima i krajnjim korisnicima za obavljanje svakodnevnih pregleda i analiza.

Osiguravajući rješenja bazirana na uobičenim poslovnim modelima i praksama, G3 Reports donosi dodatnu vrijednost vašem poslovnom sustavu i osigurava:

 • izvještaje koje do sada niste imali u poslovnom sustavu, a potrebni su vam
 • pregled kompleksnih izvještaja u svega nekoliko sekundi
 • mogućnost izrade izvještaja u najkraćem mogućem roku čime se smanjuje trošak isporuke
 • komparativni pregled poslovanja usporedno kroz godine.

 

Preuzmite brošuru…