FISKALIZACIJA

DINAMIKA ZAMJENE STARIH FISKALNIH UREĐAJA SA NOVIM FISKALNIM UREĐAJIMA